Piepkastje tegen katten leidt tot fikse burenruzies

Piepkastje tegen katten leidt tot fikse burenruzies 

Apparaatjes die met een hoge pieptoon katten uit tuinen verjagen, leiden in heel Nederland tot hoogoplopende burenruzies. De afgelopen jaren stonden bewoners op tientallen adressen elkaar zo naar het leven, dat agenten moesten bemiddelen. Dat blijkt uit politiegegevens. RAYMOND BOERE EN TONNY VAN DER MEE De indringende pieptoon die de zogeheten mosquito's verspreiden, is zo hoog dat deze alleen voor katten hoorbaar zou moeten zijn. Maar ook jongeren en mensen meteen gevoelig gehoor hebben er last van. Buren die horendol worden van het geluid, trekken de
apparaatjes van de muur. De eigenaars van die kattenverjagers doen daarvan herhaaldelijk aangifte. Soms hangen ze als reactie camera's op om bewijs te verzamelen tegen de vernielers. Die klagen op hun beurt over inbreuk op hun privacy en dreigen de camera's te slopen. Wijkagenten, buurtbemiddelaars en maatschappelijk werkers hebben er
hun handen vol aan om de gemoederen te sussen. Ze moesten in zeker 35 situaties ingrijpen om escalatie te voorkomen. Dat lukt niet altijd. De mosquito's leiden over en weer tot provocaties, intimidaties en bedreigingen. Zo werden in Tilburg de woning en camper van een mosquito-bezitter bekogeld met rauwe eieren. Volksverlakkerij De ultrasone pieptoon is zo hoog dat die alleen voor katten hoorbaar zou moeten zijn. Maar ook jongeren en mensen met een gevoelig gehoor hebben er last van. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) krijgen daarover klachten. ' Of de pieptoon het gewenste effect heeft, zoals fabrikanten claimen, wordt overigens betwijfeld. De Wageningse muggenexpert Bart Knols noemt de apparaatjes 'pure volksverlakkerij'. ,,Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat het werkt op insecten of zoogdieren.'' Kattengedragstherapeut Marcellina Stolting is wel overtuigd van de werking. ,,Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien katten niet meer in de tuin komt, of er korter blijft,'' zegt Stolting. Mosquito's werden aanvankelijk ingezet op openbare plekken om hangjongeren te verjagen. België verbiedt al jaren de verkoop van de apparaatjes, omdat ze een inbreuk zijn op de bewegingsvrijheid. De Raad van Europa pleitte zelfs voor een Europees verbod. In Nederland zijn de apparaten niet verboden. Wel verzocht de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar leden in
2010 om terughoudend en zorgvuldig te zijn met plaatsing
tegen hangjongeren, om dezelfde reden als België. De Nederlandse Stichting Geluidshinder denkt dat een hoop problemen voorkomen kunnen
worden als mensen de mosquito's niet continu aanzetten, ze op de
juiste toonhoogte instellen en op een plek hangen waar de sensor
geen andere bewegende elementen, zoals passerende buren, opvangt.
,Er is verder niks mis mee,'' zegt woordvoerder Jan Kramer.
,,Mensen moeten ermee kunnen omgaan. Een verbod zou niet nodig
moeten zijn, zolang je er afspraken over kunt maken. Vaak escaleert het, omdat er al langer andere irritaties tussen buren zijn.'


Roland: ziek van het geluid. Roland uit Drachten werd ziek van de hoge pieptoon van een mosquito die bij zijn woning hing en kon een paar weken niet werken. ,,Dat geluid bleef zo in mijn hoofd zitten, dat ik op een gegeven moment zelfs niet meer verder wilde leven,'' zegt hij. En zijn dochter krabde tot bloedens toe in haar oren. Psycholoog Arno Lieftink van het audiologisch centrum van het Erasmus MC bevestigt dat het geluid tot gezondheidsklachten kan leiden. ,,Tot concentratieproblemen, slecht slapen, onrust en stressgevoelens toe,'' somt hij op.

bron: Algemeen Dagblad 25 oktober 2013 pagina 13. 

Rechter verbied gebruik van kattenverjager/mosquito

Bekijkt u de uitzending via de onderstaande link:

 

http://www.eerstehulpbijrecht.nl/fragment/recht-regio/zijn-kattenverjagers-toegestaan#comment-33949

 

Uitspraak is: Je mag wel kattenverjager maar geen geluidshinder gaan veroorzaken zeker niet wanneer het gezondheidsklachten oplevert. 

Overlast door Mosquito's/kattenverjagers

http://www.filedump.net/dumped/overlastmosquitomeldingpolitie1381234674.pdf

 

Boven genoemde website kunt u meldingen zien van de politie die bij hun bekend zijn aangaande geluidsoverlast door een Mosquito/kattenverjagers.  

Gemeente Zwolle handhaaft op kattenverjager


Medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving hebben op donderdag 14 oktober 2010 geconstateerd dat het geluidsapparaat aan de gevel van uw woning aan de Zernikelaan xxxx te Zwolle een zeer hoge toon voortbrengt. Deze toon is voor jonge mensen hoorbaar. Door de hoogte van de toon is dit een zeer hinderlijk geluid. Dit is in strijd met regelgeving. In deze brief leggen wij uit wat hierover geregeld is en wat wij van u verwachten.

Aanleiding:
Buurtbewoners hebben bij ons aangegeven dat zij geluidhinder ervaren van dit apparaat dat bij u aan de gevel hangt. Dit apparaat zou volgens de buurtbewoners zijn opgehangen om katten te verjagen.

Naar aanleiding van de klacht zijn twee medewerkers van het team Milieu-inspectie ter plaatse geweest en hebben geconstateerd dat aan de voorzijde alsmede aan de zijkant van uw woning een hoog hinderlijk geluid te horen is. De medewerkers constateerden dat dit geluid afkomstig is van het geluidsapparaat dat bij u aan de gevel hangt. De frequentie van dit geluid is dusdanig hoog dat veel mensen ouder dan 30 jaar dit niet meer horen. Voor de mensen die dit geluid wel horen is dit een zeer naar geluid.

Medewerkers van het team Milieu-inspectie hebben u bezocht op 18 oktober 2010. 
Zij hebben met u gesproken over het geluidsapparaat. U vind dat u zelf mag bepalen dat u een dergelijk apparaat wil ophangen. De medewerkers hebben aangegeven dat u inderdaad zo’n apparaat mag plaatsen maar dat u er dan wel voor moet zorgen dat u hiermee geen hinder veroorzaakt. Dit is niet toegestaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

De medewerkers hebben u gewezen op het feit dat u de hinder veroorzaakt en op het feit dat dit een overtreding is. Zij hebben u gevraagd om het apparaat weg te halen, uit te schakelen of anders af te laten stellen. 

U bleef echter van mening dat u geen overlast veroorzaakt voor de omwonenden en u vond dus dat u vrij was om dit apparaat te plaatsen en te gebruiken.

Overtreding:
Ingevolge artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Zwolle, is het verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Door onze medewerkers is vastgesteld dat uw geluidsapparaat hinder veroorzaakt. Er is daarom sprake van een overtreding van artikel 4.1.5 van de APV. 

Beëindigen overtreding:
Aangezien vastgesteld is dat er wel sprake is van hinder zijn wij in het belang van rust van de omwonende van plan handhavend op te treden tegen deze overtreding. Hiermee willen wij bereiken dat u alsnog zelf maatregelen neemt om de hinder te beëindigen. U kunt dit bereiken door het geluidsapparaat binnen een week na dagtekening van deze brief, het apparaat weg te halen of uit te schakelen of door een deskundige zodanig in te laten stellen dat het geluid (buiten uw erf) niet meer waarneembaar is.

Na het verstrijken van deze termijn zal een medewerker van de afdeling Toezicht & Handhaving nagaan of u de overtreding van artikel 4.1.5 heeft beëindigd door een van bovenstaande maatregelen te treffen. Indien wij constateren dat de hoge toon nog steeds waarneembaar dan zijn wij van plan een last onder dwangsom op te leggen.
Wij denken hierbij aan een bedrag van € 150,-- per geconstateerde overtreding per dag, met een maximum van € 1500,--.

Zienswijze
Gezien dit voornemen stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze binnen de eerder gestelde termijn aan ons schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan: Gemeente Zwolle, eenheid Publiekszaken, afdeling Toezicht & Handhaving, Postbus 10007, 8000 GA  ZWOLLE. Of u kunt een e-mail zenden naar  xxxx@zwolle.nl. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw van Sprang van de afdeling Toezicht & Handhaving. Zij is op werkdagen, m.u.v. woensdag,  bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (038) xxxxx.

Kattenverjager maakt ziek

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/238345

 

 

Volgens de adverteerder zou het geluid nagenoeg onhoorbaar zijn voor de mensen. En het is ook nog eens onschadelijk! Maar is dat wel waar? Luister naar de uitzending met Felix Meurders. Klik bovenstaande link aan of deze: www.radio1.nl/items/81308-ziek-van-kattenverjager

 

 

 

Schrijven KNO arts hierover:

 

Geachte heer,

 

Dank voor uw uitgebreide informatie en toelichting over de mogelijke

risico’s van de Mosquito kattenverjager. Spijtig dat u en uw dochter hierbij klachten hebben ontwikkeld.

 

Het gebruik van en onderzoek naar dit soort apparatuur met ultrasoon

of hoog frequent geluid is relatief nieuw en de onderzoeksgegevens erover zijn nog incompleet of onduidelijk.

Het staat wel vast dat langdurige blootstelling aan geluid van een niveau van 110 dB risicovol is en schade aan het gehoor kan geven. En die schade aan het gehoor kan gepaard gaan met oorsuizen/tinnitus

of andere klachten. Overigens is het niet bij iedereen gelijk in welke mate er schade optreedt of dat er wel of niet tinnitus optreedt. Hierin zijn individueel grote verschillen, waardoor het ook moeilijk is om stellig te zijn over de effecten van de apparatuur. Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn, is schade aan het gehoor veelal onherstelbaar. Hoortoestellen kunnen soms uitkomst bieden, ook om eventuele tinnitus minder duidelijk te ervaren. De ernst van de tinnitus en de invloed op het functioneren zijn te verbeteren via training/advisering

via een audiologisch centrum en/of gedragstherapeutische ondersteuning. Op onze afdeling proberen wij personen met deze klachten zoveel mogelijk de gewenste zorg te bieden. 


Apparaat is 140dB:


http://www.mijnbestand.nl/Bestand-WCRQOZ8N3SVL.pdf


De volgende bladen adverteren hier volop mee:


Kampioen, Plus magazine, Privé, 100% NL, Nestor, Weekend, ANBO, Ons, Platform A, Perspectief, Max magazine, Primero


De ANWB liet weten dat ze niet veel klachten hierover hebben ontvangen.


WOB verzoek gemeente:


In reactie op uw informatieverzoek kan ik u het volgende mededelen.

Er is bij ons één casus bekent met betrekking tot geluidsoverlast van een apparaat bedoeld om katten te verjagen. Er was een klacht binnengekomen van een familie met twee kinderenDe jonge kinderen hadden hun ouders verteld dat ze niet meer in de speeltuin wilde spelen (direct gelegen achter de woning waar, naar later bleek, een katten verjager hing). Tevens wilde de kinderen niet meer langs het pad lopen wat aan de vrije zijde van een hoekhuis was gelegen. De kinderen klaagden over een misselijkmakende hoge pieptoon waar ze last van hadden. Handhaving heeft toen ter plaatse onderzoek gedaan en heeft toen een katten verjager gezien en gehoord. Het apparaat (de katten verjager) hing aan de vrije zijde van een hoekhuis op de eerste etage. Het feit dat het apparaat hoorbaar was door mensen deed ons vermoedden dat het apparaat defect zou zijn.

De frequentiebereik waarmee een verjager werkt zou buiten de gehoordrempel moeten liggen van een mens (jong en oud). De bezitters van het apparaat zijn toen op de hoogte gesteld van de hinder die het apparaat veroorzaakte en is hun verzocht het apparaat niet meer te gebruiken. Hier is niet direct gevolg aan gegeven maar na een herhaalde verzoeken voldeden de bewoners hier toch aan. Na een tijd (c.a. 3 maanden) werd de gemeente opnieuw benaderd door de zelfde familie. De kinderen konden 's avonds niet slapen vanwege het geluid van de voornoemde katten verjager die om de paar minuten aan ging.

Tijdens nachtelijke controle bleek dat het apparaat inderdaad in werking was. Gezien de frequentie (niet buiten het gehoor van een mens) en de geluidsterkte leek het ons aannemelijk dat, vooral kinderen, hier hinder/overlast van konden ondervinden. Dat er sprake was van slaapverstoring van de kinderen was voldoende reden om handhavend op te treden. De bewoners zijn toen nogmaals bezocht door medewerkers van Handhaving. Ze zijn op de hoogte gesteld van de overlast en dat dit een overtreding was van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort. Ze hebben toen een laatste mondelinge waarschuwing gekregen. Bij het voortduren van de overtreding overlast zou er strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk gehandhaafd worden op basis van artikel 4:6 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort (zie bijgevoegd artikel).

Gelukkig hebben de bewoners voldaan het de laatste waarschuwing.

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

  • 1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
  • 2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
  • 3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

Gemeente Zwolle:


www.destentor.nl/regio/zwolle/mosquito-tegen-katten-mag-niet-geluidsoverlast-1.2896329


Gemeente Het Bildt:


http://www.filedump.net/dumped/correspondentieenconstateringsrapportenkattenverjager1368543382.pdf

 

http://0308783450.nl/wp-content/uploads/2010/09/screen-capture4.png

 

Dit product heeft verschillende namen/merken!

 Tuinwachter

Tuin Dierenverjager
Universal repeller "Sonic & Flash"
Solar GardenGuard
Artelier Innovations
Genius Ideas
Gdimport.com

 Webshops: Shopsu, Postordershop (Postorder Groep Nederland, onderdeel van Tommy Teleshopping) Home-Shopper.

 

 

DRACHTEN - Man uit uit Drachten, zijn vrouw en hun dochter (2) hebben alle drie last van de ‘kattenmosquito’ van hun buurvrouw, meldt hij. “Ik ha no sa folle lêst fan it neipiipjen yn ‘e earen, dat ik net mear wurkje kin. En ús dochterke fan twa hat der wier­skynlik noch mear lêst fan, dy hat har earen al iepen klaud.”Hij hoopt deze week een gesprek te hebben met een ambtenaar van de gemeente Smallingerland. De gemeente erkent dat geluidsoverlast erg hinderlijk kan zijn en geeft ook in de Algemene Plaatselijke Verordening aan, dat mensen geen geluidsoverlast mogen veroorzaken. “It probleem mei it apparaatsje fan de buorfrou is, dat de measte folwoeksenen de piiptoan net hearre. Mar ik haw it lûd metten mei in sels oantúgde lûdmeter. Dy joech oan dat de ‘kattemosuito’ somtiden
oant 110 desibel útslacht! Dat ik haw al ge­hoarskea oprûn”, heeft Van
der Hoek te horen gekregen na onderzoek van zijn oren. De buurvrouw van de buurman kreeg van hem een andere ‘kattenmosquito’, die dankzij een iets andere frequentie minder of geen overlast veroorzaakt. “Mar dy brûkt sy net mear, want dy helpt neffens har net foldwaande. Dêrom hâlde wy ús beide katten no yn ‘e hûs”, verklaart hij. Hij heeft zijn klacht ook op tafel gelegd bij de raadsfractie van Gemeentebelangen en zelfs bij alle 408 gemeenten in Nederland. “Ik haw in WOB-fersyk (Wet Openbaarheid Bestuur; red.) yntsjinne by alle gemeenten, mei de fraach oft der klachten binne oer dizze apparaten en wat der oan dien wurdt. Dêr wiene net alle gemeenten bliid mei, want as se net op ‘e tiid antwurdzje, moatte se skeafergoeding betelje, krige ik te hearren. Ik wist dat net, dêr wie ik net op út”, zegt hij verontschuldigend. De kwestie komt wellicht dinsdag 11 juni 2013 ter sprake in de gemeenteraad. Hij zou het liefst zien dat op Europees niveau de kwaliteitseisen aan de hoge toon-apparaten worden aangescherpt, zodat de overlast van de apparaten kan worden beperkt.

Uit weekblad Actief. Namen zijn geanonimiseerd uit privacy.